Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

90-254 Łódź, Piramowicza 3 tel.+48 42 6301599 kancelaria@porczynski.com
A A A

Kancelaria Adwokacka Porczyński Owczarek i Spółka jest jedną z większych kancelarii adwokackich w Łodzi. Zatrudniani u nas prawnicy cechują się wysoką kulturą zawodową i zaangażowaniem. Posiadana wiedza merytoryczna oraz ustawiczne rozwijanie umiejętności pozwalają na sprawne rozwiązywanie problemów naszych klientów.

Adwokat Ewelina Młochowska

Ewelina Młochowska

Adwokat Ewelina Młochowska specjalizuje się w prawie karnym, jak również szeroko rozumianym prawie cywilnym. Realizując zadania z zakresu obsługi prawnej jednostek publicznych oraz niepublicznych, zdobyła także doświadczenie w zakresie prawa oświatowego, w tym rozliczania dotacji oświatowej oraz skarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego. Świadczy profesjonalną pomoc prawną osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym, zarówno na etapie przedsądowym, w procesach negocjacyjnych, jak również reprezentuje klientów przed sądami. Posiada szeroką praktykę i doświadczenie procesowe. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacja:

 • Prawo karne
 • Prawo Oświatowe
 • Prawo własności intelektualnej

Radca Prawny Kinga Majsiak-Pomorska

Kinga Majsiak-Pomorska

Radca prawny Kinga Majsiak –Pomorska jest młodym profesjonalnym pełnomocnikiem, z blisko 10-letnim stażem zawodowym, zdobytym początkowo w trakcie odbywania aplikacji radowskiej, a następnie także podczas prowadzenia własnej działalności po wpisaniu w 2011 r. na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu, uzyskanemu w ramach  obsługi podmiotów gospodarczych, a także jednostek publicznych, radca prawny Kinga Majsiak – Pomorska posiada szeroką wiedzę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, jak również prawa zamówień publicznych.

Specjalizacja:

 • Zamówienia publiczne
 • Prawo pracy
 • Prawo ubezpieczeń społecznych

Adwokat Joanna Powalska

Adwokat Joanna Powalska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie trwania aplikacji, jako pracownik kancelarii uzyskała szeroką wiedzę z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa kontraktów oraz prawa administracyjnego. Realizując zadania z zakresu obsługi prawnej jednostek publicznych oraz niepublicznych zdobyła także doświadczenie w zakresie prawa oświatowego, w tym rozliczania dotacji oświatowej oraz skarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, prawa medycznego, zwłaszcza w kwestiach związanych z badaniami klinicznymi oraz prawa pracy.

Specjalizacja:

 • Prawo oświatowe
 • Służba zdrowia
 • Badania kliniczne
 • Prawo administracyjne
 • Kontrakty handlowe
 • Prawo pracy

Radca prawny Anna Walter

Radca prawny Anna Walter jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 r. została wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W trakcie trwania aplikacji, jako pracownik kancelarii uzyskała szeroką wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Realizując zadania z zakresu obsługi prawnej jednostek publicznych, zdobyła także doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Specjalizacja:

 • Zamówienia Publiczne
 • Badania kliniczne
 • Prawo farmaceutyczne

Adwokat Magdalena Czerwińska

Adwokat Magdalena Czerwińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa, rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego na macierzystej uczelni. Od stycznia 2013 r. została wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W trakcie trwania aplikacji, jako pracownik kancelarii uzyskała szeroką wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego. Realizując zadania z zakresu obsługi prawnej jednostek niepublicznych, zdobyła także doświadczenie w zakresie szkolnictwa wyższego.

Specjalizacja:

 • Prawo karne
 • Szkolnictwo wyższe
 • Windykacja wierzytelności

Aplikant radcowski Paulina Ostrowska

Prawnik Paulina Ostrowska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2015 roku, broniąc pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego I pod kierunkiem prof. nadzw. UŁ dr hab. Sławomira Cieślaka pt.  ,,Zasada bezpośredniości w postępowaniu cywilnym” z wynikiem bardzo dobrym. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, oświatowego, cywilnego i prawa pracy. Dziedziny te należą kręgu jej zainteresowań zawodowych. Od stycznia 2016 roku rozpocznie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Specjalizacja:

 • Prawo Oświatowe
 • Obsługa przedsiębiorstw gospodarczych

aplikant radcowski Katarzyna Franczak

Aplikant radcowski Katarzyna Franczak ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego I pod kierunkiem prof. nadzw. UŁ dr hab. Sławomira Cieślaka pt.  ,,Uczestnicy postępowania o ubezwłasnowolnienie ” z wynikiem bardzo dobrym. Od stycznia 2017 r. została wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa medycznego, w szczególności badaniami klinicznymi i prawem farmaceutycznym. Dziedziny te należą kręgu jej zainteresowań zawodowych. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Specjalizacja:

Prawo Cywilne

Kontrakty Handlowe

Badania kliniczne